top of page
tratamiento de gases

Zwavel waterstof (H2S) en Siloxanen verwijdering

Actief kool systemen

Biogas afkomstig uit vergistingsinstallaties en/of anaerobe waterzuiveringen bestaat voor het overgrote deel uit methaan en kooldioxide. In veel gevallen zijn er ook sporen elementen in de vorm van halogenen, siloxanen en zwavelwaterstof aanwezig in het biogas. De toepassing van dit biogas in ketels en gasmotoren, zonder deze componenten te verwijderen uit het biogas, kan tot schade leiden en/of verhoogde onderhoudskosten. De verwijdering van siloxanen en zwavelwaterstof kan eenvoudig plaats vinden door het toepassen van actief koolstemen.

Biogas droging

Condensaat verwijdering

In veel gevallen is biogas 100 % verzadigd met vocht. Op het moment dat er een temperatuur daling plaats vindt condenseert het vocht uit en wordt dit meegesleept in de leiding naar de afnemer (ketel/gasmotor/gas opwerking). Dit is een ongewenste situatie omdat de bedrijfsvoering negatief beïnvloed en kan leiden tot corrosie in de door biogas gevoede systemen. Geforceerde condensaat afscheiding kan tot stand worden gebracht door middel van het afkoelen van biogas in een warmtewisselaar die secundair gekoeld wordt door een chiller. In de meeste gevallen kan met een chiller een toereikend dauwpunt worden bereikt. Indien zeer lage dauwpunten (b.v. -5....-10 grC) worden gevraagd kan men absorptie drogers inzetten.      

Please reload

bottom of page