top of page

Laatste nieuws

Indamper koffie extract 

Voor een wereldwijd opererende koffie producent, met productie faciliteit in Mexico, heeft EnWell een indamp installatie gebouwd in skid uitvoering. Het procesleidingwerk, uitgevoerd in volledig RVS316, voldoet aan de hoogst mogelijke  "Food Quaility" eisen ten aanzien van lasverbindingen en wand ruwheid van toegepaste componenten.  De installatie bestaat uit meerdere skids die via container transport zijn verscheept.  

Fakkel installatie E-HT-880-2S

Voor het affakkelen van diverse gassen met een verschillende samenstelling, afkomstig uit een LNG productie plant heeft EnWell een fakkelinstallatie geplaatst. De productie faciliteit maakt van Biogas LNG. De vrijkomende rest gassen in de diverse processtappen worden continu verbrand onder hoog temperatuur condities. Ingeval van een calamiteit kan de fakkel 880 Nm3/h verbranden. De fakkel is uitgevoerd als een multi-stage fakkel (2-stages). Door het toepassen van 2 brander stages wordt het capaciteit bereik van de fakkel vergroot naar 1:10.  

Fakkel installatie E-HT-350-S

Voor het affakkelen van een scala aan gassen afkomstig van bulktransport is bij een tanktransport onderneming een fakkel installatie opgesteld die het overtollige gas wat in een tanktrailer achtergebleven kan verbranden. De gassen o.a. Ethyleen, dimethylether, propaan, butaan en/of mengsels hiervan worden in de fakkel installatie verbrandt. De gassen worden afhankelijk van hun eigenschappen via een verdamper aan de fakkel toegevoerd onder druk. De tanktrailers worden met behulp stikstof leeg 

Mobiele fakkel installatie E-HT-M-1150

Voor het affakkelen van aardgas afkomstig uit aardgas leiding en installatie heeft EnWell een mobiele fakkel installatie ontworpen en gerealiseerd. De fakkel installatie heeft een mobiel karakter omdat de installatie op verschillende locaties wordt ingezet. De installatie is voorzien van twist-locks en kan met een standaard vrachtwagen voorzien van een hijskraan, naar locatie worden  getransporteerd. De verbrandingskamer wordt hydraulisch in de verticale positie gemaneuvreerd. De installatie is na plaatsing binnen 30 minuten operationeel.

Biogas fakkel E-LT-275

Biogas fakkel RWZI

Ter vervanging van een bestaande biogas fakkel op een rioolwaterzuivering is een nieuwe biogas fakkel geplaatst. De fakkel heeft een capaciteit van 275 m3/h en verbrand overtollig biogas geproduceerd in de slibgisting op het moment dat het biogas niet naar de ketel of gasmotor kan.  De fakkel is uitgevoerd met dubbele gaskleppen  die voor opening worden gecontroleerd op lekkage door middel van een automatische lektest procedure. De biogas flow naar de fakkel wordt geregeld en een ultrasone flowmeting is voorzien.

Biogas dubbel membraan gashouder E-GB-1150

Biogas buffer volume 1.150 m3

Voor de buffering van biogas afkomstig uit de slibgisting op een rioolwaterzuivering is in Oktober 2020 een dubbel membraan gas houder geplaatst. De dubbel membraan gashouder houdt het biogas op een constante druk van 25 mbarg. Het niveau in de gasbuffer wordt met behulp van een "Laser" niveau meting gemeten. Het niveau in de dubbel membraan gashouder wordt gebruikt om de de nieuw geleverde biogas fakkel (E-LT-275) in- en uit bedrijf te stellen. In normaal bedrijf wordt het biogas met een volume van ca. 300 m3/h in een gasmotor of in een ketel benut.

RVS leidingen DN25 tm DN800

Prefab RVS leidingwerk tenbehoeve van indamper

Voor een project in Roemenië heeft EnWell het RVS prefab leidingwerk geproduceerd. Het leidingwerk wordt toegepast in een indamp installatie die geleverd wordt aan een zetmeel verwerkende industrie waarbij een proces vloeistof stroom wordt ingedampt.  De afgebeelde Vapour channels zijn voorzien van isolatie met RVS beplating.   

Biogas fakkel E-LT-300

Biogas fakkel op een rioolwaterzuivering

Op RWZI Genk heeft EnWell recentelijk een nieuwe biogas fakkel type E-LT-300 biogas fakkel geleverd en geplaatst. De biogas fakkel heeft een maximale capaciteit van 300 m3/h en heeft tot doel het overschot aan biogas te verbranden. Dit kan voorkomen indien de biogas benutting uit bedrijf is of er meer biogas wordt geproduceerd dan er benut kan worden. 

Om een fakkel snel inzetbaar te maken zonder hijswerk en montage werkzaamheden heeft EnWell een mobiele fakkel installatie ontwikkelt die binnen 1 uur operationeel kan zijn, na aankomst op locatie.

Indamper

Indamper voor het opconcentreren van kersensap

In Finland worden per persoon ca. 8 kg kersen per jaar gegeten. De indampinstallatie wordt toegepast om bessensap te concentreren. De installatie is volgens food grade standaards uitgevoerd en is volledig getest in de werkplaats. De installatie is na het aansluiten van de voedingsspanning, koelwater , perslucht en de product toevoer- en afvoerleidingen direct inzetbaar. 

Biogas fakkel E-LT-100

Biogas fakkel capaciteit 100 m3/h

Op een rioolwaterzuivering wordt uit het slibgisting proces ca. 100 m3/h biogas geproduceerd. In het geval dat dit gas niet benut kan worden wordt dit biogas naar de biogas fakkel geleidt en verbrandt. Het biogas wordt in druk verhoogd met een biogas ventilator die redundant is uitgevoerd.

Biogas installatie project

Capaciteit 1.850 Nm3/h

Ten behoeve van de benutting van biogas in twee stoom ketels heeft Enwell een biogas installatie gerealiseerd waarin 360-1.850 m3 biogas gereinigd, droog (dauwpunt < -10 grC) en onder een hoge druk (> 9 barg) geleverd wordt aan 2 stoom ketels.

Lees meer>>"Project beschrijving biogas installatie"

Biogas fakkel E-HT-475

Hoog temperatuur fakkel voor affakelen biogas uit industriele anaerobe waterzuivering

De biogas fakkel E-HT-475 is een hoog temperatuur fakkel die biogas onder een temperatuur > 1.000 grC verbrandt. De fakkel heeft een automatische luchttoevoer regeling die er voor zorg draagt dat de lucht/biogas mengsel automatisch geregeld wordt en de verbrandingstemperatuur op het gewenste setpoint blijft. De biogas toevoer wordt door middel van een flow regelklep en gasbuffer niveau automatisch geregeld. 

Lees meer>>"Biogas fakkel E-HT-475"

Indamp installatie ECOVAP

Terugwinning van eiwitten uit een proceswater stroom

Voor een opdrachtgever in Noorwegen heeft Enwell een indamper gebouwd die wordt toegepast om een proces water stroom te behandelen waarbij eiwitten terug worden gewonnen. De installatie is geheel in skid vorm geprefabriceerd en getest voor aflevering.

Biogas buffer en besturing anaerobe waterzuivering

Afvalwater zuivering zuivelfabriek

Voor onze klant in Kosovo heeft Enwell een biogas buffer in container uitvoering geleverd voor de aansturing van een complete anaerobe afvalwaterzuivering bestaande uit 2 anaerobe reactoren met randsystemen.  De installatie produceert biogas wat wordt geleverd aan de bestaande biogas ketel. Het geproduceerde biogas wordt in een biogas buffer opgevangen en onder een constante druk aan de biogas ketel geleverd.  De container heeft een separate ruimte waar de elektrische besturing voorzien van een PLC met HMI panel is geplaatst. De meetgegevens worden gelogd en zijn op afstand uitleesbaar.

Ethyleen fakkel

E-LT-14-Ethyleen fakkel

Voor een productie bedrijf in Hongarije, actief in de chemie sector, heeft EnWell een fakkel geleverd en in bedrijf gesteld. De fakkel heeft tot doel in geval van een overschot aan Ethyleen dit te verbranden. Het ethyleen gas wordt in twee dubbel membraan gashouders opgeslagen. Op basis van gasballon niveau maximaal wordt de fakkel gestart en het overschot aan Ethyleen verbrandt.

Dubbel membraan gashouder RWZI

Volume 1.350 m3

Op een RWZI heeft Enwell onlangs een dubbel membraan gashouder geleverd. Deze gashouder heeft tot doel een stabiele gaslevering met een stabiele druk aan een WWK te verzorgen.

Lees meer>> "Project beschrijving dubbel membraangashouder"

Biogas fakkel E-LT-500

Biogas fakkel RWZI

Voor het affakkelen van biogas afkomstig van de slibgisting op een rioolwaterzuivering heeft Enwell een biogas fakkel geleverd en in bedrijf gesteld. De biogas fakkel wordt opgestart op het moment dat er een surplus aan biogas geproduceerd wordt of indien er geen biogas naar de WKK's geleverd kan worden.

Custom made installatie onderdelen

RVS316L onderdelen t.b.v. een indampinstallatie

Onderdelen MVR indampinstallatie 

Ten behoeve van de realisatie van een indamp installatie zijn diverse manifolds, tanks en onderdelen in AISI316 geproduceerd.

Ombouw biogas installatie RWZI

Modificaties leidingwerk condensaat afvoer en plaatsen afblaasbeveiligingen

Ombouw biogas installatie RWZI 

Op een rioolwaterzuivering is de biogas toevoer vanuit de bestaande biogas houder aangepast en wordt het bestaande leidingwerk door nieuw RVS leiding werk en ca. 80 m HDPE grondleiding. De modificaties omvatten het intertiseren van de bestaande biogas systemen en het aanpassen van bestaande biogas installatie onderdelen. De condensaat afvoer uit het biogas naar de biogas fakkel is tevens aangepast door de plaatsing van een HDPE condensaatput in de biogas leiding. Deze condensaatafvoer put is voorzien van een ATEX dompelpomp en niveauregeling zodat het condensaat automatisch afgevoerd kan worden naar de terrein riolering.

Stoom generator

Stoom productie t.b.v indampsysteem

Voor een opdracht gever in Scandinavie heeft Enwell een stoom generator gebouwd. Deze wordt ingezet als stoomgenerator ten behoeve van een indampinstallatie geschikt om afvalwater reststromen te scheiden in proceswater en concentraat.  

Leiding systemen

Nieuwbouw vergisting installatie

Installatie bouw

Voor een opdrachtgever te Groningen heeft Enwell BV, medio 2017 enkele kilometers leidingwerk geleverd een gemonteerd. Het project had betrekking op leidingwerk inclusief appendages t.b.v. biogas, koelwater, proceswater, ijzerchloride dosering, perslucht en verwarming systemen. Leiding diameters varieerden tussen DN15 t/m DN500 uitgevoerd in HDPE, koolstof staal en RVS316. Een deel van het (hogedruk/9,5 barg) leidingwerk is vervaardigd onder PED richtlijnen. Dit project had een looptijd van ca. 5 maanden.

Algemeen nieuws

Personeel gevraagd

Enwell is op korte termijn op zoek naar een enthousiaste werkvoorbereider en Acad Inventor tekenaar. Dit op basis van een tijdelijke functie met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. Opleidingsniveau MBO/HBO WTB. De taken van de werkvoorbereider omvatten o.a.:

- Het opstellen van productie tekeningen, materiaal staten etc. ter voorbereiding van de productie van systemen;

- Materiaal- en componenten inkoop;

- Verzorgen van project documentatie.

Reacties met C.V, graag per e-mail aan f.welling@enwell.nl. 

Certificatie Enwell BV PROTEGO vlamterugslag beveiligingen en onder- en overdruk beveiligingen

Enwell heeft een certificaat mogen ontvangen van de firma Protego (www.protego.com) een vooraanstaande leverancier van een breed scala aan producten o.a. vlam terugslag beveiligingen en onder- en overdruk beveiligingen. Deze worden toegepast in industriële installaties waar de inzet van veiligheidstoestellen, ten aanzien van de handeling van brandbare en mogelijk explosieve mengels, van belang zijn. 

Klik hier voor Protego certificaat Enwell BV

Erkend leerbedrijf

Enwell heeft een erkenning mogen ontvangen als erkend leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wij bieden studenten, die technische onderwijs volgen op MBO en HBO  niveau, de mogelijkheid om stages te volgen bij Enwell.     

Please reload

bottom of page