top of page
Stortgas ontrekkingssystemen

Stortgas onttrekking systemen

Capaciteit range 50-20.000 m3/h

Stortgas is biogas afkomstig uit stortplaatsen. In Nederland en veel andere landen in Europa neemt stortgas uit afvalstortplaatsen af, omdat stortplaatsen gesloten zijn en het (organisch) afval in vuilverbranding, compostering of vergistingsinstallaties wordt verwerkt. Wereld wijd wordt er echter nog veel organisch afval in een stortplaats gestort waardoor er stortgas productie plaats vindt. Enwell heeft jarenlange ervaring op het gebied van de engineering en realisatie van stortgasprojecten en levert complete stortgas onttrekking systemen.

Stortgas onttrekking systemen bestaan uit:

 • Verticale stortgasbronnen / gas drains;

 • HDPE leiding systemen voor transport van stortgas van de gasbronnen naar de stortgas installatie;

 • Condensaat afscheiders en condensaat afvoer systemen;

 • Collectoren waar stortgas bronnen op aangesloten worden en waarbij centrale in regeling van gasbronnen mogelijk is;

 • Stortgas onttrekking installaties (bestaande uit deelsystemen zoals stortgas droging, compressie en fakkel(s) inclusief de elektrische besturing).

Enwell kan de volledige engineering van een stortgas project uitvoeren. De engineering omvat:

 • Bepalen van de stortgasproductie op basis van een theoretisch gasproductie model;

 • Ontwerp leiding- en gasbronnen systeem (lay-out);

 • Dimensionering van leidingsystemen (op basis van drukval berekeningen);

 • Ontwerp stortgas onttrekkingsinstallatie (P&ID). 


Enwell kan stortgas onttrekking installaties leveren in vaste opstellingen, containerised  of op skid.  De keuze voor de uitvoeringsvorm word grotendeels bepaald door de capaciteit. 

Stortgas installaties onderhoud- en inregelen

Stortgas exploitatie

Stortgas onttrekking is een delicaat proces waarbij stortgas bronnen- en drains aangebracht om het stortgas te onttrekken zo optimaal mogelijk ingeregeld moet worden. Doelstelling is het onttrekken van voldoende stortgas om geuroverlast en uittreding van stortgas naar de atmosfeer te voorkomen en daarnaast stortgas te kunnen gebruiken als brandstof in bijvoorbeeld ketels en/of gasmotoren.

Enwell beschikt over de juiste kennis en apparatuur om stortgas onttrekking zo optimaal mogelijk te laten plaats vinden.  

Wj bieden:

 • Inregeling van stortgas onttrekking systemen met behulp van portable biogas analyser, digitale druk meter en anemometer. De resultaten van de meetgegevens worden in door middel van een meetresulaten lijst gerapporteerd;

 • Full service onderhoud- en het oplossen van eventuele storingen aan stortgasinstallaties.

Please reload

bottom of page